Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pregled predmeta opće uporabe koji se uvoze radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba kao subjekt u poslovanju s predmetima opće uporabe ako uvozi predmete opće uporabe protivno čl. 30. Zakona o predmetima opće uporabe. 

U čl. 30. Zakona navodi se:

Područje kazna: