Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Predaja na čuvanje planova, skica i mjeračkih knjiga o stanju rudarskih radova

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nakon potpune i trajne obustave izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju sve planove i skice, mjeračke knjige i ostalu dokumentaciju o stanju radova u trenutku potpune i trajne obustave radova ne preda na čuvanje ministarstvu nadležnom za rudarstvo.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: