Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Povlačenje ponude za preuzimanje dioničkog društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako protivno odredbama čl. 33. st. 3. Zakona o preuzimanju dioničkog društva o povlačenju ponude za preuzimanje ne obavijestiti bez odgode Agenciju i tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, ciljno društvo i depozitara.

U čl. 33. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!