Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Potvrda o verifikaciji (fluorirani staklenički plinovi)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne podnese Europskoj komisiji potvrdu o verifikaciji u skladu s čl. 19. st. 5. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (dalje; Uredbe (EU) br. 517/2014) izdanu u skladu s čl. 14. st. 2. Uredbe (EU) br. 517/2014.
U čl. 19. st. 5. Uredbe (EU) br. 517/2014 navodi se: