Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Postupci za sprječavanje zlouporaba pri upravljanju kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF koji upravlja EuSEF-om ako propusti primijeniti odgovarajuće politike i procedure kojima bi se spriječilo nezakonito obavljanje djelatnosti protivno odredbi čl. 7. t. (b) Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo.

U čl. 7. t. (b) Uredbe (EU) br. 346/2013 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: