Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Politike i postupci za upravljanje operativnim rizikom (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo ako postupi suprotno pravilima o upravljanju operativnim rizikom propisanim čl. 173. st. 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (dalje; Zakona) i pravilnika donesenog temeljem odredbe čl. 163. st. 4. Zakona.

U čl. 163. st. 4. Zakona navodi se:

"Agencija će pravilnikom detaljnije propisati zahtjeve u vezi s upravljanjem rizicima, a osobito:

1. opća pravila o upravljanju rizicima,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: