Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pohrana imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako pohranu imovine fonda ne obavlja u skladu s odredbama čl. 249. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 249. Zakona navodi se:

"Imovina fonda povjerit će se na pohranu depozitaru na sljedeći način:

1. financijski instrumenti pohranjeni na skrbništvo: