Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Podvrgavnje hrane ionizirajućem zračenju u neodobrenom objektu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako hranu podvrgava ionizirajućem zračenju u objektu koji nije odobren od strane ministarstva nadležnog za zdravlje prema propisu iz čl. 3. st. 5. Zakona o hrani.

U čl. 3. st. 5. Zakona navodi se:

"Ministar nadležan za zdravlje, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu provedbenim propisima uređuje područje hrane podvrgnute ionizirajućem zračenju i pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: