Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Podaci za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (općinski porezi Općine Vrhovine)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom u iznosu kaznit će se za prekršaj osoba koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor suprotno čl. 13. st. 1. Odluke o porezima Općine Vrhovine.
U čl. 13. st. 1. Odluke navodi se:
"Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od:
• 10,00 kuna a
• 15,00 kuna koje se nalaze unutar zaštićenog područja nacionalnog parka Plitvička jezera po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor."