Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Podaci o vrsti i količini tvari dodanih predmetima opće uporabe

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba kao subjekt u poslovanju s predmetima opće uporabe ako stavi na tržište predmet opće uporabe protivno čl. 7. Zakona o predmetima opće uporabe. 

U čl. 7. Zakona navodi se:

"Predmetima opće uporabe mogu se dodavati aditivi, djelatne i druge tvari u skladu s dobrom proizvođačkom praksom prema Uredbi (EZ) br. 2023/2006.

Područje kazna: