Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Planovi i karte o stanju rudarskih radova i objekata te istražnih prostora i eksploatacijskih polja

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na osnovi mjerenja ne izradi ili ne dopunjava planove, odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova i rudarskih objekata i njihov međusobni položaj, te ako putem ovlaštene osobe odgovarajuće struke ne izradi situacijsku kartu istražnog prostora/eksploatacijskog polja sa stanjem rudarskih radova na dan 31. prosinca.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: