Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Plan postupanja za slučaj izvanrednog događaja u građevini za obrađivanje opasnog otpada

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nema plana postupanja za slučaj izvanrednog događaja suprotno čl. 18. st. 3. Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.
U čl. 18. st. 3. Uredbe navodi se:
"Plan postupanja za slučaj izvanrednoga događaja mora biti istaknut na vidnom mjestu u građevini za obrađivanje opasnog otpada."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: