Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Plan postupanja za slučaj izvanrednog događaja u građevini za obrađivanje opasnog otpada

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nema plana postupanja za slučaj izvanrednog događaja suprotno čl. 18. st. 3. Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.
U čl. 18. st. 3. Uredbe navodi se:
"Plan postupanja za slučaj izvanrednoga događaja mora biti istaknut na vidnom mjestu u građevini za obrađivanje opasnog otpada."

Područje kazna: