Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Plan postupanja za slučaj izvanrednog događaja na odlagalištu opasnog otpada

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba  ako odlagalište opasnog otpada nema plan postupanja za slučaj izvanrednog događaja suprotno čl. 34. st. 3. Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.
U čl. 34. st. 3. Uredbe navodi se:
"Plan postupanja za slučaj izvanrednog događaja mora biti istaknut na vidnom mjestu u odlagalištu opasnog otpada."

Područje kazna: