Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Označavanje područja posebnog nadgledanja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne označi područje posebnog nadgledanja i u njemu ne provodi posebna pravila zaštite od ionizirajućeg zračenja ili sprječavanja širenja radioaktivnog onečišćenja te ne kontrolira i/ili ne ograniči pristup u područje posebnog nadgledanja suprotno čl. 33. st. 1. podst. 16. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 33. st. 1. podst. 16. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja i korisnik mora osigurati:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!