Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ovlaštenje za provedbu iskolčenja građevine (gradnja)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba registrirana za poslove stručnog nadzora građenja ako ne utvrdi je li iskolčenje građevine provela osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom propisu, sukladno čl. 58. st. 1. podst. 3. Zakona o gradnji.

U čl. 58. st. 1. podst. 3. Zakona navodi se:

"Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: