Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ovlašteni izvršitelji za nuklearnu sigurnost (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja poslove iz čl. 43. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (dalje; Zakona) bez ovlaštenja Zavoda ili protivno odredbama Zakona i pravilnika donesenih na temelju Zakona.
U čl. 43. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!