Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Otplata duga u Računu financiranja (proračun)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako se sredstva dobivena od prodaje dionica i udjela ne koriste samo za otplatu duga u Računu financiranja sukladno čl. 65. st. 1. Zakona o proračunu.

U čl. 65. st. 1. Zakona navodi se:

"Primici od prodaje dionica i udjela iz članka 64. ovoga Zakona koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja."

Područje kazna: