Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako koristi oslobođenja od plaćanja PDV-a suprotno odredbama čl. 39. st. 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U čl. 39. st. 1., 2. i 3. Zakona navodi se:
"PDV-a je oslobođeno:
a) univerzalna poštanska usluga i s njom povezane isporuke pratećih dobara osim prijevoza putnika i telekomunikacijskih usluga,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: