Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Osiguranje dostupnosti kolodvora, perona i željezničkih vozila osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću (zaštita prava putnika u željezničkom prijevozu)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kao željeznički prijevoznik ili upravitelj kolodvora, u skladu s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost za osobe sa smanjenom pokretljivošću (PRM TSI), ne osigura da su kolodvori, peroni, željeznička vozila i ostala oprema dostupni osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću suprotno čl. 21. st. 1. Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!