Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Omogućavanje nesmetanog obavljanja inspekcijskog nadzora (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora ili ne osigura uvjete za neometan rad suprotno čl. 82. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 82. st. 1. Zakona navodi se:
"Nadzirane pravne i fizičke osobe obvezne su inspektoru omogućiti nesmetano obavljanje inspekcijskoga nadzora i uvjete za neometan rad."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!