Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odobrenje za preuzimanje rizika društva za osiguranje ili društva za reosiguranje

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja započne s radom protivno čl. 14. st. 1. Zakona o osiguranju.

U čl. 14. st. 1. Zakona navodi se:

"Subjekt posebne namjene može početi s radom samo ako ima odobrenje Agencije za preuzimanje rizika društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: