Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odobrenje za nuđenje udjela malim ulagateljima (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako kao UAIF iz druge države članice u RH malim ulagateljima nudi udjele AIF-a bez prethodnog odobrenja Agencije suprotno čl. 149. st. 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 149. st. 1. Zakona navodi se:

"UAIF iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj namjerava malim ulagateljima nuditi udjele AIF-a mora dobiti prethodno odobrenje Agencije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!