Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obvezni podaci na pretpakiranoj hrani (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u okviru svog poslovanja, za slučaj pretpakirane hrane namijenjene krajnjem potrošaču, ali koja se stavlja na tržište prije prodaje krajnjem potrošaču te pretpakirane hrane namijenjene objektu javne prehrane za pripremu, obradu, raspodjelu ili rezanje, ne ispuni zahtjeve propisane čl. 8. st. 7. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!