Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obračun i uplata poreza na potrošnju (gradski porezi Grada Metkovića)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!