Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obračun cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj jedinica lokalne samouprave koja ne obračunava troškove za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, sukladno načelu »onečišćivač plaća«, razmjerno količini predanog otpada i broju pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju sukladno čl. 33. st. 1. i 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

U čl. 33. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: