Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavljanje stručnih i tehničkih poslova (biljno zdravstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja stručne i tehničke poslove iz čl. 66. st. 1. Zakona o biljnom zdravstvu (dalje: Zakona), a nije upisana u Upisnik sukladno čl. 66. st. 2. Zakona.

U čl. 66. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

"Pružatelji usluga obavljaju pojedine stručne i tehničke poslove radi provedbe fitosanitarnih mjera predviđenih ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju ovoga Zakona.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: