Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavještavanje imatelja udjela i Agencije o likvidaciji (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj likvidator AIF-a kao pravna osoba ako kao likvidator otvorenog AIF-a ne obavještava imatelje udjela i Agenciju o likvidaciji sukladno čl. 263. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 263. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!