Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest o privremenoj obustavi izvođenja rudarskih radova

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne izvjesiti u roku od 24 sata nakon obustave rudarskih radova da se izvođenje rudarskih radova mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti, ili ako o prekidu radova ne izvijesti u roku od 15 dana prije privremene obustave izvođenja rudarskih radova koja je unaprijed planirana, ili ako najmanje 15 dana prije potpune i trajne obustave izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju o tome ne izvijesti rudarsku inspekciju minist

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: