Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest o obavljanju posebnih aktivnosti (gospodarenje kemikalijama)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj korisnik koji izvršava posebne aktivnosti ako postupi protivno odredbi čl. 7. st. 1. Zakona o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju odnosno ako prije obavljanja posebnih aktivnosti o istima ne obavijesti nadležno tijelo ili ne pribavi dozvolu za obavljanje posebnih aktivnosti, a isto je odobrenje nužno.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: