Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Obavijest o čimbeniku koji može utjecati na održavanje ili sadržaj odluke (carine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako bez odgode ne obavijesti carinski ured o čimbeniku koji nastane nakon što je odobrenje ili druga odluka donesena i koji može utjecati na njezino održavanje ili sadržaj sukladno čl. 23. st. 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije.
U čl. 23. st. 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: