Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

NOGE u proizvodnji materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u proizvodnji materijala i predmeta namijenjene neposrednom dodiru s hranom rabi i/ili je u njima prisutan NOGE čl. 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 1895/2005 od 18. studenoga 2005. o ograničenju uporabe određenih epoksi derivata u materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.

U čl. 4. Uredbe (EZ) br. 1895/2005 navodi se:

"Zabranjuje se uporaba i/ili prisutnost NOGE u proizvodnji materijala i predmeta."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!