Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nizvodna plovidba bez sidra na krmi za obaranje (plovidba i prolaz u šibensku luku)

Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda, odnosno osoba koja ga zamjenjuje ako brod koji plovi nizvodno nema sidro na krmi, spremno za obaranje sukladno glavi VI. t. 15. i glavi VII. t. 10.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!