Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Natpis na ulazu odlagališta opasnog otpada

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na ulazu odlagališta opasnog otpada nema natpis s propisanim podacima suprotno čl. 38. st. 2. Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.
U čl. 38. st. 2. Uredbe navodi se:
"Na ulazu odlagališta opasnog otpada mora biti natpis "Odlagalište opasnog otpada". Na natpisu moraju biti navedeni podaci o lokaciji, o tvrtki pravne ili fizičke osobe, radnom vremenu i telefonskim brojevima za hitne slučajeve."

Područje kazna: