Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nastupanje stečajnog razloga (mirovinska osiguravajuća društva)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj likvidator mirovinskog osiguravajućeg društva kao pravna osoba ako ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i/ili o tome ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbom čl. 193. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

U čl. 193. Zakona navodi se:

"Ako likvidatori utvrde postojanje stečajnog razloga, dužni su bez odgađanja podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i o tome odmah obavijestiti Agenciju."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!