Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Naplata drugih naknada mirovinskog društva (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako naplaćuje druge naknade osim onih predviđenih odredbom čl. 72. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 72. Zakona navodi se:

"Radi pokrića troškova mirovinskog fonda za mirovinsko društvo mogu se, u skladu s prospektom i statutom fonda, zaračunati sljedeće naknade:

1. ulazna naknada

2. naknada za upravljanje

3. naknada za izlaz iz fonda

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!