Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nadzor sanitarnog inspektora (voda za ljudsku potrošnju)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dozvoli ili ometa provođenje nadzora ili ne dostavi ili onemogući uvid u svu raspoloživu dokumentaciju sanitarnom inspektoru u određenom roku ili dostavi netočne i nepotpune podatke, sukladno čl. 18. st. 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.
U čl. 18. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: