Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nadzor odlagališta opasnog otpada

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba  ako odlagalište opasnog otpada neprekidno ne nadzire i osigura od pristupa neovlaštenih osoba i pristupa glodavaca, ptica i drugih životinja suprotno čl. 35.  Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.
U čl. 35. Uredbe navodi se:
"Odlagalište opasnog otpada mora se neprekidno nadzirati. 
Zabranjen je pristup neovlaštenim osobama na odlagalište opasnog otpada. 

Područje kazna: