Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nadzor nad radom Hrvatskoga Crvenog križa i zdravstvenih ustanova (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj Hrvatski Crveni križ ili zdravstvena ustanova ako osposobljava kandidate suprotno propisima ili u vrijeme kad joj je izrečena zabrana osposobljavanja suprotno čl. 214. st. 1. do 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U čl. 214. st. 1. - 4. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!