Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjere zaštite osoba izloženih medicinskom ozračenju (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne provodi mjere zaštite osoba izloženih medicinskom ozračenju sukladno odredbama pravilnika iz čl. 27. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 27. st. 2. Zakona navodi se:
"Uvjete, način i mjere zaštite osoba izloženih medicinskom ozračenju propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda u suradnji s ministrom nadležnim za zdravlje."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!