Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Minimalne količine otpadnih radioaktivnih tvari (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura da otpadne radioaktivne tvari nastaju u najmanjim mogućim količinama suprotno čl. 49. st. 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 49. st. 4. Zakona navodi se:
"Prouzročitelj radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora, odnosno istrošenog nuklearnog goriva mora osigurati da otpadne radioaktivne tvari nastaju u najmanjim mogućim količinama."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!