Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Korištenje biocidnih proizvoda

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako uporabu biocidnih proizvoda ne ograniči na najmanju potrebnu mjeru i ne poduzme primjerene mjere predostrožnosti sukladno čl. 17. st. 5. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda.

U čl. 17. st. 5. Uredbe (EU) br. 528/2012 navodi se:

Područje kazna: