Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Koncesija za korištenje voda

Novčanom kaznom  kaznit će se za prekršaj osoba ako koristi vode za namjene iz čl. 163. st. 1. Zakona o vodama (dalje; Zakona) bez akta iz čl. 176. st. 1. Zakona.

U čl. 176. st. 1. Zakona navodi se:

"Ugovor o koncesiji iz članka 163. stavka 1. ovoga Zakona u ime Republike Hrvatske sklapa Ministarstvo i koncesionar."

U čl. 163. st. 1. Zakona navodi se:

"Koncesija za korištenje voda potrebna je za:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: