Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Jamstveni kapital institucije za platni promet

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako joj iznos jamstvenoga kapitala bude manji od iznosa propisanog čl. 86. st. 2. Zakona o platnom prometu.

U čl. 86. st. 2. Zakona navodi se:

"Jamstveni kapital ni u jednom trenutku ne smije biti manji od temeljnoga kapitala iz članka 67. ovog Zakona."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: