Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izvršenje statusnih promjena (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako izvrši statusnu promjenu protivno odredbi čl. 208. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 208. Zakona navodi se:

"Pripajanje fondova moguće je samo na način da se cjelokupna imovina jednog ili više fondova koji se pripajaju (fond prenositelj) prenosi na drugi postojeći fond (fond preuzimatelj).

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!