Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izvješće o ostvarenim investicijama u izgradnju i rekonstrukciju distribucijskog sustava (plin)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj operator distribucijskog sustava koji ne dostavi Agenciji izvješće o ostvarenim investicijama u izgradnju i rekonstrukciju distribucijskog sustava u prethodnoj godini, sukladno čl. 44. t. 13. Zakona o tržištu plina.

U čl. 44. t. 13. Zakona navodi se:

"Operator distribucijskog sustava je dužan:

Područje kazna: