Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Izdavatelji elektroničkog novca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca ako izdaje elektronički novac ili pruža platne usluge protivno čl. 4. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 4. Zakona navodi se:

"Izdavatelji elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj mogu biti:

1) kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: