Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ispunjavanje uvjeta izrade tehničke i druge dokumentacije građevnog proizvoda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba, odgovarajući gospodarski subjekt, ako suprotno čl. 32. st. 2. i čl. 33. st. 2. Zakona o građevnim proizvodima (dalje; Zakona) ne osiguraju da su ispunjeni zahtjevi za izradu tehničke dokumentacije, sastavljanje izjave o svojstvima, stavljanju »C« oznake i prateće dokumentacije uz proizvod.

U čl. 32. st. 2. Zakona navodi se:

"Prije stavljanja građevnog proizvoda na tržište, uvoznik mora utvrditi da je:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: