Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Isključenje gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku davanja koncesije

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne isključi gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku davanja koncesije ili razloge za isključenje na odgovarajući način ne primjeni na potkoncesionara ili podugovaratelja suprotno čl. 24. st. 1., 2. i 9. Zakona o koncesijama.
U čl. 24. st. 1. i 2. Zakona navodi se:
"Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja koncesije u bilo kojem trenutku :

Područje kazna: