Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Gradnja i postavljanje objekta bez dopuštenja Državne uprave (unutarnji red u parku prirode Telašćica)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave protivno čl. 28. Pravilnika o unutarnjem redu u parku prirode "Telašćica".
U čl. 28. Pravilnika navodi se:
"Na području Parka prirode zabranjeno je:
- graditi i postavljati objekte bez dopuštanja Državne uprave,
- odlaganje građevinskog materijala,
- odlaganje industrijskog i kućnog otpada,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!