Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Godišnje izvješće o korištenju potpora (poticanje ulaganja)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj korisnik potpore ako ne podnese godišnje pisano izvješće o korištenju potpora nadležnom ministarstvu iz čl. 6. t. 14. Zakona o poticanju ulaganja (dalje; Zakona) i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, sukladno odredbama čl. 17. st. 4. i 5. Zakona.

U čl. 17. st. 4. i 5. Zakona navodi se:

Područje kazna: